Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום: וכולדר איתן - כהן יוסי
חוזה:3N [S]
הובלה:5
תוצאה: 400
ניקוד: 0.00
מזרח-מערב: שיף סמדר - סדן נגה
9 98
KJ98
73
KQ953
 
J632
Q765
KQ8
AT
T54
T42
A92
J862
  AKQ7
A3
JT654
74
 
 NT
N 8 8 8 9 9
S 8 8 8 9 9
E 5 5 5 4 4
W 5 5 5 4 4
Par: 120
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שיף סמדר - סדן נגה 0.00  400 5 3N [S] 100.00וכולדר איתן - כהן יוסי
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 9.09  200 K 1N-2 [E] 90.91CEFNI - לוי אנה
גוטליב ליפא - נהון שלמה 18.18  180 2 1N+3 [N] 81.82רובין יצחק - דה פריס גבי
בכר יוסי - גזית גלי 36.36  150 2 1N+2 [N] 63.64גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
בצלאל רות - זינגר בני 36.36  150 2 2N+1 [N] 63.64קרמר חיים - קרמר שלוה
שמאי אילנה - אברהם חיה 36.36  150 2 1N+2 [N] 63.64קס דניאל - קס גינה
יקים נוגה - לביא נורית 54.55  120 2 1N+1 [S] 45.45ajalagabai - orabreuer
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 81.82  90 2 1N [N] 18.18מזרח איתמר - קימל שרה
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 81.82  90 A 2 [S] 18.18לביא נירה - אלון הדסה
זופניק שושי - בהירי תמר 81.82  90 2 1N [N] 18.18גלט אהרון - גולדברג אידה
ויזל לילי - חריר אילנה 81.82  90 A 2 [S] 18.18כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
אלון ליאורה - בייצר מוטי 81.82  90 A 2 [S] 18.18המר אילנה - שפירא אניטה