Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות אפריל
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03-04-21 סניף: כפר סבא מקדם: 18.55
מנהל תחרות: צדיק מוטי

1 KQ43
AKT
4
AKQ98
 
AJ
7432
K532
743
975
Q95
T9876
65
  T862
J86
AQJ
JT2
 
 NT
N 11 12 9 7 12
S 11 12 10 7 12
E 2 1 3 6 1
W 2 1 3 6 1
Par: 980
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
בירן מיכאל - בקר ג'ני 27.27  980 4 6 [S] 72.73גולדרינג דוד - רשתי שאול
אלון יהודה - מילוא עמיר 27.27  980 9 6 [N] 72.73פלישמן דני - שטכל משה
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 27.27  980 A 6 [S] 72.73חזן משה - ליבוביץ דוד
לוין יובל - גרייצר יאיר 27.27  980 4 6 [S] 72.73פומרנץ לוי - שרו חורחה
קשת טדאוש - קשת מרים 27.27  980 7 6 [S] 72.73פרקש רות - חורב זאב ד"ר
גני יוסף - רגב יורם 27.27  980 7 6 [S] 72.73אריאלי אמנון - אריאלי דנה
נצר שלמה - מרקוס עמירם 27.27  980 4 6 [S] 72.73בלייברג מרים - כהן סמי
גרינברג שלווה - מור מוטי 63.64  480 2 4+2 [S] 36.36קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה
שחל אריה - לוי יוסי 72.73  460 T 3N+2 [S] 27.27שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק
אבנית אבי - אבנית אסתי 90.91  450 7 4+1 [N] 9.09לב חיה - צוקרמן ברכה
הולצר אשר - מרחום רינה 90.91  450 4 4+1 [S] 9.09דותן גבי - מרמלשטיין גבי
אילוז קלוד - רייכמן יוסי 90.91  450 4 4+1 [S] 9.09ספייר אלברט - בלוך שרה