Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות אפריל
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03-04-21 סניף: כפר סבא מקדם: 18.55
מנהל תחרות: צדיק מוטי

צפון-דרום: גולדרינג דוד - רשתי שאול
חוזה:3-1 [S]
הובלה:A
תוצאה: -100
ניקוד: 54.55
מזרח-מערב: בירן מיכאל - בקר ג'ני
2 Q842
962
KT4
A98
 
K95
AKJ753
75
J7
JT76
4
J983
QT65
  A3
QT8
AQ62
K432
 
 NT
N 6 6 6 7 7
S 7 7 7 8 8
E 6 5 6 5 5
W 6 5 6 5 5
Par: 90
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גרינברג שלווה - מור מוטי 0.00  600 A 3N [S] 100.00קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה
אלון יהודה - מילוא עמיר 9.09  150 K 2N+1 [S] 90.91פלישמן דני - שטכל משה
קשת טדאוש - קשת מרים 18.18  120 K 2N [S] 81.82פרקש רות - חורב זאב ד"ר
אילוז קלוד - רייכמן יוסי 31.82  100 2 2X-1 [W] 68.18ספייר אלברט - בלוך שרה
גני יוסף - רגב יורם 31.82  100 2 2-2 [W] 68.18אריאלי אמנון - אריאלי דנה
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 54.55 -100  K 3N-1 [S] 45.45חזן משה - ליבוביץ דוד
נצר שלמה - מרקוס עמירם 54.55 -100  K 3-1 [S] 45.45בלייברג מרים - כהן סמי
בירן מיכאל - בקר ג'ני 54.55 -100  A 3-1 [S] 45.45גולדרינג דוד - רשתי שאול
אבנית אבי - אבנית אסתי 86.36 -200  4 2-2 [S] 13.64לב חיה - צוקרמן ברכה
לוין יובל - גרייצר יאיר 86.36 -200  5 2N-2 [S] 13.64פומרנץ לוי - שרו חורחה
הולצר אשר - מרחום רינה 86.36 -200  7 3N-2 [S] 13.64דותן גבי - מרמלשטיין גבי
שחל אריה - לוי יוסי 86.36 -200  K 3N-2 [S] 13.64שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק