Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות אפריל
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03-04-21 סניף: כפר סבא מקדם: 18.55
מנהל תחרות: צדיק מוטי

צפון-דרום: קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה
חוזה:4X-1 [E]
הובלה:A
תוצאה: 200
ניקוד: 18.18
מזרח-מערב: קשת טדאוש - קשת מרים
22 AK73
K754
62
T85
 
QJ9
96
AKQ5
J763
T86542
83
8
AK94
 
AQJT2
JT9743
Q2
 
 NT
N 6 3 9 8 4
S 6 3 9 8 4
E 6 9 2 4 8
W 6 9 2 4 7
Par: -100
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גני יוסף - רגב יורם 4.55  450 A 4+1 [S] 95.45ספייר אלברט - בלוך שרה
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 4.55  450 Q 4+1 [S] 95.45חלפון רפאל - טל ישראל
קשת טדאוש - קשת מרים 18.18  200 A 4X-1 [E] 81.82קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה
אלון יהודה - מילוא עמיר 36.36 -50  Q 4-1 [S] 63.64לב חיה - צוקרמן ברכה
שחל אריה - לוי יוסי 36.36 -50  A 4-1 [N] 63.64פלישמן דני - שטכל משה
אילוז קלוד - רייכמן יוסי 36.36 -50  A 4-1 [S] 63.64פומרנץ לוי - שרו חורחה
קפואנו יום טוב - לב מוניק 54.55 -140  J 3 [E] 45.45שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק
לוין יובל - גרייצר יאיר 68.18 -170  J 2+2 [E] 31.82גולדרינג דוד - רשתי שאול
אשר עופר - פורשר שמעון 68.18 -170  J 2+2 [E] 31.82בלייברג מרים - כהן סמי
הולצר אשר - מרחום רינה 86.36 -300  A 5X-2 [S] 13.64פרקש רות - חורב זאב ד"ר
נצר שלמה - מרקוס עמירם 86.36 -300  K 4X-2 [S] 13.64חזן משה - ליבוביץ דוד
אבנית אבי - אבנית אסתי 100.00 -790  J 4X [E] 0.00גלעדי יהודה - וייס יוסי