Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות אפריל
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03-04-21 סניף: כפר סבא מקדם: 18.55
מנהל תחרות: צדיק מוטי

צפון-דרום: אריאלי אמנון - אריאלי דנה
חוזה:1N [S]
הובלה:2
תוצאה: 90
ניקוד: 13.64
מזרח-מערב: בירן מיכאל - בקר ג'ני
27 AQ95
43
7642
865
 
KJ2
J98
KT9
QT92
8763
KQ7
Q83
A73
  T4
AT652
AJ5
KJ4
 
 NT
N 6 7 8 7 6
S 6 7 8 7 6
E 6 6 5 5 6
W 6 6 5 5 6
Par: 110
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 13.64  90 2 1N [S] 86.36ספייר אלברט - בלוך שרה
אילוז קלוד - רייכמן יוסי 13.64  90 2 1N [S] 86.36לב חיה - צוקרמן ברכה
בירן מיכאל - בקר ג'ני 13.64  90 2 1N [S] 86.36אריאלי אמנון - אריאלי דנה
אבנית אבי - אבנית אסתי 13.64  90 9 1N [S] 86.36פרקש רות - חורב זאב ד"ר
קשת טדאוש - קשת מרים 59.09 -50  9 2-1 [S] 40.91חלפון רפאל - טל ישראל
נצר שלמה - מרקוס עמירם 59.09 -50  2 1N-1 [S] 40.91גולדרינג דוד - רשתי שאול
קפואנו יום טוב - לב מוניק 59.09 -50  2 1N-1 [S] 40.91פומרנץ לוי - שרו חורחה
אשר עופר - פורשר שמעון 59.09 -50  2 2-1 [S] 40.91קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה
אלון יהודה - מילוא עמיר 59.09 -50  2 1N-1 [S] 40.91דותן גבי - מרמלשטיין גבי
גרינברג שלווה - מור מוטי 59.09 -50  2 1N-1 [S] 40.91בלייברג מרים - כהן סמי
הולצר אשר - מרחום רינה 95.45 -100  2 1N-2 [S] 4.55חזן משה - ליבוביץ דוד
גני יוסף - רגב יורם 95.45 -100  T 2-2 [S] 4.55פלישמן דני - שטכל משה