Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 29/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.09
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום:נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה
חוזה:1N+2 [N]
תוצאה: 150
ניקוד: 96.88
מזרח-מערב: פורת מרים - בלנק שרה
6 K92
743
KQ93
AK3
 
JT3
JT92
T864
42
Q854
A85
AJ5
JT5
  A76
KQ6
72
Q9876
 
 NT
N 9 8 8 8 10
S 9 8 8 8 10
E 3 4 5 5 3
W 3 4 5 5 3
Par: 400
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
פורת מרים - בלנק שרה 3.13  150 1N+2 [N] 96.88נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה
רמן נחום - כהן אריה 34.38 -50  2-1 [S] 65.63זומר קלריסה - גיא יהודית
נביא רות - משיח רבקה 65.63 -100  2-2 [S] 34.38סכנין חוה - שמחון מיכל
ויזן יהושע - כהן מרגרט 96.88 -150  4-3 [S] 3.13הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום
    1/2 38.48דנסקי ניצה - ברויז אברהם