Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 29/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.09
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום:נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה
חוזה:4 [E]
תוצאה: -620
ניקוד: 3.13
מזרח-מערב: פורת מרים - בלנק שרה
7 KQ3
A865
KQ7
A75
 
T85
KQ74
AJ3
KJ3
J97642
32
98
T92
  A
JT9
T6542
Q864
 
 NT
N 9 6 9 10 9
S 9 6 9 10 9
E 2 7 4 2 4
W 4 7 4 2 4
Par: 600
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
ויזן יהושע - כהן מרגרט 34.38 -140  2+1 [E] 65.63הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום
נביא רות - משיח רבקה 34.38 -140  3 [E] 65.63סכנין חוה - שמחון מיכל
רמן נחום - כהן אריה 34.38 -140  3 [E] 65.63זומר קלריסה - גיא יהודית
פורת מרים - בלנק שרה 96.88 -620  4 [E] 3.13נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה
    1/2 38.48דנסקי ניצה - ברויז אברהם