Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות מאי 2021
מושב 1 מתוך 3 תאריך: 02-05-21 סניף: כפר סבא מקדם: 19.56
מנהל תחרות: צדיק מוטי

צפון-דרום:וייס יוסי - גלעדי יהודה
חוזה:2-1 [E]
הובלה:5
תוצאה: 100
ניקוד: 50.00
מזרח-מערב: שטכל משה - פלישמן דני
4 AQJ
K653
8
QJ873
 
KT9862
T87
32
62
4
AQ2
AQT954
A94
  753
J94
KJ76
KT5
 
 NT
N 9 5 7 5 9
S 9 5 7 5 9
E 4 7 5 7 4
W 4 7 5 7 4
Par: 600
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
חזן משה - ליבוביץ דוד 0.00  800 5 3X-3 [E] 100.00פרקש רות - חורב זאב ד"ר
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 9.09  300 5 1N-3 [E] 90.91ספייר אלברט - בלוך שרה
גרינשפן שוש - לוי יוסי 18.18  120 3 2N [S] 81.82צוקרמן ברכה - לב חיה
שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק 27.27  110 4 3 [N] 72.73אלון יהודה - מילוא עמיר
שטכל משה - פלישמן דני 50.00  100 5 2-1 [E] 50.00וייס יוסי - גלעדי יהודה
אבנית אבי - אבנית אסתי 50.00  100 5 3-1 [E] 50.00נצר שלמה - בירן מיכאל
גולדרינג דוד - רשתי שאול 50.00  100 4 2-1 [E] 50.00לב מוניק - קפואנו יום טוב
כהן סמי - בלייברג מרים 50.00  100 4 2-1 [E] 50.00דותן גבי - מרמלשטיין גבי
לוין יובל - גרייצר יאיר 72.73 -90  K 2 [E] 27.27דגן אבינועם - גנוט ישראל
גני יוסף - רגב יורם 81.82 -100  4 3-1 [N] 18.18אילוז קלוד - רייכמן יוסי
טל ישראל - חלפון רפאל 90.91 -110  5 2+1 [E] 9.09קומיסיונר ייולנדה - קרפלק מרים
מרחום רינה - הולצר אשר 100.00 -180  5 2X [E] 0.00פכטמן אהובה - לרנר משה