Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
תחרות חמישי בוקר מאי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/05/21 סניף: אביבים מקדם: 9.50
מנהל תחרות: לנגי אסף

צפון-דרום: רוטנברג דליה - קצין יהודית
חוזה:2+2 [N]
תוצאה: 170
ניקוד: 60.00
מזרח-מערב: רוזנברג מירי - לאלו זיוה
35 AK8765
T84
AJ72
 
J9
A975
T96
KQ98
QT32

K853
A7653
  4
KQJ632
Q4
JT42
 
 NT
N 1 8 10 1 1
S 1 8 10 1 1
E 1 1 1 1 9
W 1 1 1 1 9
Par: 420
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
רומן חנה - עירשי טובה 0.00  450 4+1 [N] 100.00אברהם טניה - הראל תמי
אלקלעי מרדכי - שמואלי רות 30.00  420 4 [S] 70.00עופרי שמואל - ידידיה שושנה
פלד עדה - כהן ורד 30.00  420 4 [S] 70.00הולנדר פאולה (לילי) - שבת דניס
רוזנברג מירי - לאלו זיוה 60.00  170 2+2 [N] 40.00רוטנברג דליה - קצין יהודית
טייכר ישראל - לבשטיין גד 80.00  140 2+1 [N] 20.00אונגר שולה - גינסברג נתליה
זייף חיים - הלוי דניאל 100.00 -50  4-1 [S] 0.00סגל אדריאן - זליקוביץ יעקב