Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
אילן 2019
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 10/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

8 Q87
983
K986
K93
 
KJ42
JT4
QJ
QT65
A96
AKQ2
AT53
82
  T53
765
742
AJ74
 
 NT
N 2 3 2 3 3
S 2 3 2 3 3
E 11 10 11 10 10
W 11 10 11 10 10
Par: -460
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 1.39  50 98.61טישלר לאה - שיינר חנה
שניידר טובה - שניידר מיכאל 40.28 -430  59.72ארד יאיר - גושן רגינה
פייטלוביץ דני - כהן בתיה 40.28 -430  59.72הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 40.28 -430  59.72ארזיל אתי - בייצר מוטי
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 88.89 -460  11.11בטצייג ישראל - בטצייג רחל
שני גילה - לייבו אדי 88.89 -460  11.11קוגן זאב - גונן שרה
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון DEAL DEAL DEALלוי אבי - ארבל שמואל