Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
אילן 2019
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 10/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

9 J
K9765
JT87
QT7
 
T8653
A832
Q9
K5
AKQ974
JT
A2
A42
  2
Q4
K6543
J9863
 
 NT
N 3 2 6 7 7
S 3 2 6 7 7
E 10 11 7 6 5
W 10 11 7 6 5
Par: -650
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שניידר טובה - שניידר מיכאל 11.11 -650  88.89ארד יאיר - גושן רגינה
פייטלוביץ דני - כהן בתיה 11.11 -650  88.89הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 40.28 -680  59.72ארזיל אתי - בייצר מוטי
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 69.44 -1430  30.56בטצייג ישראל - בטצייג רחל
שני גילה - לייבו אדי 69.44 -1430  30.56קוגן זאב - גונן שרה
תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 98.61 -1460  1.39טישלר לאה - שיינר חנה
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון DEAL DEAL DEALלוי אבי - ארבל שמואל