Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
נוימן יהושע
מס. חבר: 10646תואר: אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 06-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,14860.2,748
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .20.200
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
05-05-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
28-04-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי).2.20
21-04-2021יום רביעי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
07-04-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,14058.2,720
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)13..13
24-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)15..15
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
10-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
03-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
17-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
12-02-2021סימולטנית אונליין 12.2.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
15-01-2021סימולטנית אונליין 15.1.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2,10455.2,654
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח