Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
תורן-היבלר שושנה
מס. חבר: 11111תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 10,624114.11,764
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .36.360
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
01-09-2021רביעי אחהצ - ספט' מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו10,624114.11,764
30-06-2021יום רביעי בוקר גבעתיים יוני בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
09-06-2021יום רביעי בוקר גבעתיים יוני מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה10,624114.11,764
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח