Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בייצר מוטי
מס. חבר: 12001תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,05434829,634
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .15221,620
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
09-09-2021חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
04-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)....
26-08-2021#50936 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,05434829,634
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-08-2021#50936 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)....
24-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
21-08-2021שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)....
20-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
14-08-2021שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)1..1
12-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-06-2021פתיחת המועדון בונוס (קריות)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,05134829,631
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח