Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גולומב נינה
מס. חבר: 12376תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,77797.2,747
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .53.530
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
10-09-2021שישי אחהצ ברומטר - ספט מושב 2 (חיפה כרמל)....
04-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-08-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-08-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021#1074 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,77097.2,740
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-08-2021#50942 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-08-2021#1074 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-08-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
09-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-07-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-07-2021ברומטר שישי אחהצ - יולי בונוס (חיפה כרמל)....
29-07-2021חמישי אחהצ - יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)1..1
24-07-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
19-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-07-2021חמישי אחהצ - יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-07-2021#59477 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-07-2021ברומטר שישי אחהצ - יולי מושב 2 (חיפה כרמל)....
06-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-06-2021#80865 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
30-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-06-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני בונוס (חיפה כרמל)....
25-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 4 (חיפה כרמל)....
24-06-2021חמישי אחהצ - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021חמישי אחהצ - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-06-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
09-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,76897.2,738
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח