Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גולומב נינה
מס. חבר: 12376תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,77997.2,749
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .53.530
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-01-2022ברומטר שישי אחהצ - ינואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)....
18-01-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-01-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-01-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-01-2022ברומטר שישי אחהצ - ינואר 2022 מושב 2 (חיפה כרמל)....
11-01-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-01-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-01-2022חמישי אחהצ ללא רובוט BBO ינואר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,77997.2,749
29-12-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-12-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-12-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
08-12-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-12-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-12-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-12-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
29-11-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-11-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-11-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-11-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-11-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-11-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-11-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
17-11-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-11-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-11-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-11-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
01-11-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-10-2021שישי אחהצ ברומטר אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
27-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-10-2021שישי אחהצ ברומטר אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)....
05-10-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-10-2021אביבים כרצל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,77797.2,747
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח