array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גולדנברג שלום
מס. חבר: 1265תואר: רב אמן ארדסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 19-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,4741,77813931,204
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) 1,52627.1,796
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
18-05-2022סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2 מושב 2 (קריות)10..10
14-05-2022#87226 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
14-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
13-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
11-05-2022סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2 מושב 1 (קריות)....
07-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
02-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 4 (חיפה כרמל)10..10
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,4301,77813931,160
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 4 (חיפה כרמל)10..10
25-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)11..11
24-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
23-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)10..10
18-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
17-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
13-04-2022סגל קרייתי 2022 - בית ב' מחזור 1 בונוס (קריות)4..4
13-04-2022סגל קרייתי 2022 - בית ב' מחזור 1 מושב 3 (קריות)8..8
06-04-2022סגל קרייתי 2022 - בית ב' מחזור 1 מושב 2 (קריות)5..5
02-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 1 (חיפה כרמל)....
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2022סגל קרייתי 2022 - בית ב' מחזור 1 מושב 1 (קריות)....
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות בונוס (קריות)2..2
23-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 3 (קריות)3..3
21-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
19-03-2022#98898 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
16-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 2 (קריות)....
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)17..17
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
11-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
09-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 1 (קריות)6..6
03-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית צפון מושב 1 (מחוז צפון)2..2
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית צפון מושב 2 (מחוז צפון)2..2
26-02-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).10.100
25-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2022חמישי אחהצ ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)....
19-02-2022ברומטר שבת בוקר - פברואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
18-02-2022ברומטר שישי אחהצ - פברואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
17-02-2022חמישי אחהצ ביביאו מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
12-02-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
04-02-2022ברומטר שישי אחהצ - פברואר 2022 מושב 1 (חיפה כרמל)7..7
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,3041,76513930,904
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח