Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
מיכלוביץ נחום
מס. חבר: 1288תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 06-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,149513316,429
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) ..150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
06-05-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 3 (חיפה כרמל)....
05-05-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-05-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-05-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
01-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
30-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-04-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
29-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-04-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
22-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
19-04-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-04-2021אביבים כרמל ברומטר עצמאות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
15-04-2021אביבים כרמל ברומטר עצמאות בונוס (ת"א - אביבים)....
13-04-2021#25242 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-04-2021#67297 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
04-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,122513316,402
30-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
26-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
15-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
13-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
18-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
18-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
16-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
14-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
13-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
11-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
04-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
31-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)1..1
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)15..15
29-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
28-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים בונוס (ת"א - אביבים)....
27-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
23-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
22-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
13-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-01-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
03-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,052513316,332
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח