דו"ח נקודות אמן
בנדיקט מימי
מס. חבר: 14556תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה - ברידג' מחניים

נכון לתאריך: 11-04-24מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,8884201010,588
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .50.500
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
02-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-04-2024#25621 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,8814201010,581
31-03-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2024שישי אחהצ ברומטר - מרץ 2024 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-03-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-03-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
25-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-03-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-03-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-03-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
18-03-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-03-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
14-03-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-03-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-03-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-03-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-03-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-03-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
04-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-03-2024שישי אחהצ ברומטר - מרץ 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
29-02-2024אביבים כרמל חמישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2024#85588 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
27-02-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-02-2024אביבים כרמל שלישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2024אביבים כרמל שלישי בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-02-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-02-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-02-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2024אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-02-2024ברומטר שישי אחהצ - פברואר 2024 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
23-02-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-02-2024חמישי ללא רובוט - פברואר 2024 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-02-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
20-02-2024אביבים כרמל שלישי בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
19-02-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
16-02-2024ברומטר שישי אחהצ - פברואר 2024 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
15-02-2024אביבים כרמל חמישי בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
14-02-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
13-02-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
12-02-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
11-02-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
10-02-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-02-2024ברומטר שישי אחהצ - פברואר 2024 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
04-02-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-02-2024אביבים כרמל חמישי בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
31-01-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-01-2024אביבים כרמל שלישי בוקר ינואר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-01-2024אביבים כרמל שלישי בוקר ינואר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-01-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-01-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-01-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
27-01-2024אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-01-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-01-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2024אביבים כרמל חמישי בוקר ינואר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2024אביבים כרמל חמישי בוקר ינואר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
24-01-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
23-01-2024אביבים כרמל שלישי בוקר ינואר מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
22-01-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
15-01-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-01-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-01-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-01-2024אביבים כרמל חמישי בוקר ינואר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-01-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-01-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-01-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,7764201010,476
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח