Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קלינגר אביבה
מס. חבר: 14599תואר: סגן אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,8225.3,872
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן) .5.50
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-09-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
12-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)4..4
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)5..5
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,8065.3,856
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)3..3
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)4..4
30-08-2021שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
30-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)5..5
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)4..4
24-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)6..6
03-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)1..1
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
25-07-2021יום ראשון בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
25-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
20-07-2021יום שלישי בוקר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
18-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
13-07-2021יום שלישי בוקר יולי מושב 2 (חיפה כרמל)....
11-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 2 (חיפה כרמל)....
06-07-2021יום שלישי בוקר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
04-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)....
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)2..2
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 5 (חיפה כרמל)2..2
27-06-2021יום ראשון בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)3..3
27-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)7..7
22-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)3..3
20-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)....
15-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
13-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
08-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
06-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
01-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,7365.3,786
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח