Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שני גילה
מס. חבר: 14956תואר: רב אמןסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,9257072217,095
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .543186,330
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-09-2021יום שני ערב - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
10-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)11..11
06-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
28-08-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,9137072217,083
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021יום שני ערב - אוגוסט באונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-08-2021יום שני ערב - אוגוסט באונליין מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
30-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)16..16
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
23-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
21-08-2021שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)13..13
20-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
16-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-08-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
06-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
01-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-07-2021ברומטר שבת בוקר - יולי בונוס (חיפה כרמל)....
31-07-2021ברומטר שבת בוקר - יולי מושב 5 (חיפה כרמל)....
31-07-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-07-2021ברומטר שישי אחהצ - יולי בונוס (חיפה כרמל)....
30-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)11..11
30-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
28-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
25-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-07-2021ברומטר שבת בוקר - יולי מושב 4 (חיפה כרמל)....
23-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
21-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
18-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
16-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)11..11
14-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
13-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
10-07-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
09-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
04-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
02-07-2021ברומטר שישי אחהצ - יולי מושב 1 (חיפה כרמל)1..1
02-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
30-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
29-06-2021שלישי בוקר חודש יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2021שלישי בוקר חודש יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)4..4
29-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
28-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).13.130
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)20..20
26-06-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני בונוס (חיפה כרמל)14..14
25-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 4 (חיפה כרמל)1..1
25-06-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
22-06-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
21-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
21-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 3 (חיפה כרמל)....
17-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 2 (חיפה כרמל)12..12
10-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
09-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
06-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-06-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-06-2021ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
04-06-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-06-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - חצי הגמר מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב - תיקון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
20-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר א' - תיקון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
20-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר א' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
20-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר א' מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר א' - תיקון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)-1..-1
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר א' מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג)8..8
05-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - חצי הגמר מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג)....
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 0 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,6756812216,585
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח