Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
נביא יהודה
מס. חבר: 15307תואר: אמן בכיר זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 20-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 10,023597616,293
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .15341,730
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-01-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ינואר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-01-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
11-01-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-01-2022אביבים כרמל תחרות מהירה 21 בורדים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-01-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-01-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ינואר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-01-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו10,015597616,285
27-12-2021שני בוקר דצמבר בונוס (חיפה כרמל)....
27-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה כרמל)....
06-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 5 (חיפה כרמל)....
25-10-2021שני בוקר אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
18-10-2021שני בוקר אוקטובר מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
11-10-2021שני בוקר אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
05-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
05-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה9,996597616,266
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח