Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
סגלוב חנה
מס. חבר: 15610תואר: אמן בכיר זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,828640915,678
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .11011,150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
22-01-2022ברומטר שבת בוקר - ינואר 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
21-01-2022ברומטר שישי אחהצ - ינואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
19-01-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-01-2022ברומטר שבת בוקר - ינואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
07-01-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-01-2022סימולטנית אונליין 1.1.22 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,825639915,665
29-12-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-12-2021ברומטר שבת בוקר - דצמבר בונוס (חיפה כרמל)....
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל בונוס (חיפה כרמל).1.10
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל מושב 2 (חיפה כרמל)....
15-12-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
10-12-2021ליגה א 2021 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)2210.122
30-10-2021שבת בבוקר ברומטר בונוס (חיפה כרמל)....
23-10-2021סימולטנית אונליין 23.10.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
09-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 2 (חיפה כרמל)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,793623915,473
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח