Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
משיח רבקה
מס. חבר: 17806תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 12-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,7209723,790
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .43.430
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-05-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי בסניף כרמל מושב 1 (חיפה כרמל)....
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי בסניף כרמל בונוס (חיפה כרמל)....
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
06-05-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 3 (חיפה כרמל)5..5
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,7149723,784
29-04-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 2 (חיפה כרמל)....
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021תלמידים מושב 1 (טבעון)....
22-04-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
19-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
01-04-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021יום שני בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
29-03-2021יום שני בוקר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
04-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
25-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
17-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
15-02-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)11..11
04-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2,6929723,762
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח