Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
יפה פרנקי
מס. חבר: 17818תואר: סגן אמןסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 06-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 693..693
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן ארד) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
06-05-2021יום חמישי בוקר אפריל -מאי מושב 3 (חיפה כרמל)....
04-05-2021שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
20-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
04-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו691..691
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 5 (ת"א - אביבים)....
25-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים בונוס (ת"א - אביבים)....
22-03-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
04-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
14-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
04-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
31-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-01-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
19-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
12-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-01-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה675..675
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח