דו"ח נקודות אמן
בן יוסף הדרה
מס. חבר: 18015תואר: סגן אמןסניף: חיפה - ברידג' מחניים

נכון לתאריך: 27-05-24מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,387..3,387
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן ארד) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
27-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
27-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2024יום ראשון מאי מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)7..7
26-05-2024יום ראשון מאי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
22-05-2024יום רביעי בוקר מאי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
20-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
20-05-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
19-05-2024יום ראשון מאי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
12-05-2024יום ראשון מאי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
08-05-2024יום רביעי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-05-2024יום שלישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
05-05-2024יום ראשון מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
01-05-2024יום רביעי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,366..3,366
30-04-2024יום שלישי בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
30-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-04-2024ימי ראשון אפריל 24 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
28-04-2024ימי ראשון אפריל 24 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
24-04-2024יום רביעי אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
24-04-2024יום רביעי אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
22-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-04-2024ימי ראשון אפריל 24 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
17-04-2024יום רביעי אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
16-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
15-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
10-04-2024יום רביעי אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
09-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
08-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-04-2024ימי ראשון אפריל 24 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
03-04-2024יום רביעי אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
02-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
01-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-03-2024ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
31-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
27-03-2024יום רביעי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
27-03-2024יום רביעי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
26-03-2024יום שלישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
26-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
25-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
18-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
13-03-2024יןם רביעי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
12-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
11-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
05-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
04-03-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-03-2024ימי ראשון מרץ 24 מחניים מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
28-02-2024יום רביעי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-02-2024יום רביעי בוקר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
27-02-2024יום שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)9..9
27-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
26-02-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
26-02-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-02-2024יום ראשון פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
25-02-2024יום ראשון פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
21-02-2024יום רביעי בוקר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
20-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
19-02-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-02-2024יום ראשון פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
14-02-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
11-02-2024יום ראשון פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
07-02-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
04-02-2024יום ראשון פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,275..3,275
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח