Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קמה יעל
מס. חבר: 19199תואר: אמןסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,20514.1,345
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן ארד) .6.60
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-09-2021יום שני בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
09-09-2021יום חמישי ספטמבר בוקר מושב 2 (חיפה כרמל)....
06-09-2021יום שני בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה כרמל)....
02-09-2021יום חמישי ספטמבר בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,20014.1,340
30-08-2021שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)1..1
30-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)....
23-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)....
16-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
09-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
02-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
29-07-2021חמישי בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
26-07-2021יום שני בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
26-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)....
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
20-07-2021יום שלישי בוקר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
12-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
08-07-2021יום חמישי יולי מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
05-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-07-2021יום חמישי יולי מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
28-06-2021שני בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)4..4
28-06-2021שני בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
24-06-2021יום חמישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)....
24-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)....
21-06-2021שני בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
17-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)....
14-06-2021שני בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
10-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
07-06-2021שני בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
03-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,16213.1,292
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח