Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
רהב יוסף
מס. חבר: 1940תואר: אמן בכיר זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 9,812557715,732
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .19332,080
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
18-01-2022שלישי ערב גניגר דצמבר-ינואר מושב 6 (עמק יזרעאל)....
16-01-2022טבעון וחברים מושב 2 (טבעון)1..1
15-01-2022שבת אונליין - רקפת מושב 7 (טבעון - רקפת )2..2
01-01-2022סימולטנית אונליין 1.1.22 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו9,809557715,729
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל בונוס (חיפה כרמל)....
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל מושב 1 (חיפה כרמל)....
17-12-2021ארצית ע"ש נורית ורהפטיג ז"ל מושב 2 (חיפה כרמל)....
16-12-2021אליפות מועדון כרמל בונוס (חיפה כרמל)....
10-12-2021ליגה א 2021 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)2210.122
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-11-2021אליפות מועדון כרמל מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
04-11-2021אליפות מועדון כרמל מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
23-10-2021סימולטנית אונליין 23.10.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה9,779545715,579
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח