Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גינזבורג אלברט
מס. חבר: 22580תואר: סגן אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 06-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 7364.776
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן זהב) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
04-05-2021יום שלישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
26-04-2021יום שני בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)....
19-04-2021יום שני בוקר אפריל מושב 3 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו7334.773
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7334.773
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח