Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גני רותי
מס. חבר: 23011תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,06385.3,913
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .65.650
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
23-09-2021יום חמישי ספטמבר בוקר מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
20-09-2021יום שני בוקר ספטמבר מושב 3 (חיפה כרמל)....
19-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 3 (חיפה כרמל)....
13-09-2021יום שני בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)6..6
12-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)....
09-09-2021יום חמישי ספטמבר בוקר מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
05-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
02-09-2021יום חמישי ספטמבר בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,03985.3,889
30-08-2021שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)4..4
30-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)3..3
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)3..3
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)4..4
26-08-2021חמישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
26-08-2021חמישי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)....
23-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)....
22-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
16-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
15-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)....
12-08-2021חמישי בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)....
09-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
08-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
02-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
01-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)....
29-07-2021חמישי בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)8..8
29-07-2021חמישי בוקר יולי מושב 5 (חיפה כרמל)3..3
26-07-2021יום שני בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
26-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)....
25-07-2021יום ראשון בוקר יולי בונוס (חיפה כרמל)....
22-07-2021חמישי בוקר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)6..6
19-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
18-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
15-07-2021יום חמישי יולי מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
12-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 2 (חיפה כרמל)....
11-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 2 (חיפה כרמל)....
08-07-2021יום חמישי יולי מושב 2 (חיפה כרמל)7..7
05-07-2021יום שני בוקר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
04-07-2021יום ראשון בוקר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-07-2021יום חמישי יולי מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)....
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני מושב 5 (חיפה כרמל)....
28-06-2021שני בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)5..5
28-06-2021שני בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)....
27-06-2021יום ראשון בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)3..3
27-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
24-06-2021יום חמישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)....
21-06-2021שני בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
20-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
17-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 3 (חיפה כרמל)....
14-06-2021שני בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
13-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
10-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)....
06-06-2021יום ראשון בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
03-06-2021יום חמישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)....
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב - תיקון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2,94183.3,771
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח