Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ביגר כרמלה
מס. חבר: 23012תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 23-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,05386.2,913
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .64.640
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
06-01-2022חמישי בוקר דצמבר-ינואר מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
03-01-2022שני בוקר ינואר מושב 1 (חיפה כרמל)....
02-01-2022ראשון בוקר ינואר מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,04486.2,904
30-12-2021חמישי בוקר דצמבר-ינואר מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
28-12-2021יום שלישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה כרמל)....
28-12-2021יום שלישי בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה כרמל)3..3
27-12-2021שני בוקר דצמבר בונוס (חיפה כרמל)....
27-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה כרמל)....
23-12-2021שני בוקר דצמבר-ינואר מושב 1 (חיפה כרמל)6..6
23-12-2021חמישי בוקר דצמבר-ינואר מושב 1 (חיפה כרמל)6..6
21-12-2021יום שלישי בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה כרמל)....
20-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה כרמל)....
16-12-2021אליפות מועדון כרמל בונוס (חיפה כרמל)4..4
16-12-2021אליפות מועדון כרמל מושב 6 (חיפה כרמל)8..8
13-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה כרמל)7..7
10-12-2021ליגה ב 2021 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)206.80
09-12-2021אליפות מועדון כרמל מושב 5 (חיפה כרמל)4..4
06-12-2021שני בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה כרמל)....
30-11-2021יום שלישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה כרמל)5..5
30-11-2021יום שלישי בוקר נובמבר מושב 5 (חיפה כרמל)3..3
29-11-2021שני בוקר נובמבר בונוס (חיפה כרמל)....
29-11-2021שני בוקר נובמבר מושב 5 (חיפה כרמל)....
28-11-2021ראשון בוקר נובמבר בונוס (חיפה כרמל)....
25-11-2021אליפות מועדון כרמל מושב 3 (חיפה כרמל)....
23-11-2021יום שלישי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
22-11-2021יום חמישי חד פעמי בונוס (חיפה כרמל)....
22-11-2021יום חמישי חד פעמי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
22-11-2021שני בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה כרמל)....
16-11-2021יום שלישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
15-11-2021שני בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
14-11-2021ראשון בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה כרמל)....
11-11-2021אליפות מועדון כרמל מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
09-11-2021יום שלישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
01-11-2021שני בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה כרמל)....
28-10-2021חמישי בוקר אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 5 (חיפה כרמל)5..5
23-10-2021סימולטנית אונליין 23.10.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-10-2021חמישי בוקר אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)....
07-10-2021חמישי בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)....
05-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
05-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,94880.2,748
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח