array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כץ פז
מס. חבר: 23715תואר: רב אמןסניף: כפר סבא

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,36893910325,908
  זכאי לתואר חדש: רב אמן ארד
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)63.36
19-05-2022 ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
18-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
15-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
14-05-2022משחקי המבחן 2022 לקבוצות מעורבות - גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
13-05-2022משחקי המבחן 2022 לקבוצות מעורבות - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
11-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
02-05-2022ברומטר 02/05 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,30093210325,770
28-04-2022ברומטר נושא פרסים כספיים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)2..2
28-04-2022קובץ כלל תחרויות ברומטר אפריל 2022 בונוס (כפר סבא)....
25-04-2022ברומטר 25/04 -באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
24-04-2022גביע פורים 2022 בונוס (כפר סבא)....
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
20-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
13-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)64.46
06-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
04-04-2022ברומטר 04/04/22 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
31-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)6..6
31-03-2022כלל תחרויות ברומטר כפר סבא בונוס (כפר סבא)18..18
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022גביע פורים 2022 מושב 3 (כפר סבא)16..16
25-03-2022ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)103.40
24-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)8..8
23-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
20-03-2022גביע פורים 2022 מושב 2 (כפר סבא)7..7
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר א בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)..8400
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר א מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)17..17
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר א מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).20.200
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)16..16
17-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)15..15
16-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)10..10
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)197.89
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).13.130
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
12-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)26..26
11-03-2022ליגה ארצית TB לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
10-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)15..15
09-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
06-03-2022גביע פורים 2022 מושב 1 (כפר סבא)6..6
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז דרום מושב 1 (מחוז דרום)10..10
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז דרום מושב 2 (מחוז דרום)8..8
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).10.100
03-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)....
27-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל בונוס (כפר סבא)19..19
27-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל מושב 5 (כפר סבא)11..11
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)5..5
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)4..4
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
24-02-2022ברומטר נושא פרסים כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)....
24-02-2022קובץ כלל תחרויות ברומטר פברואר 2022 כפר סבא בונוס (כפר סבא)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).13.130
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)16..16
16-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
13-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל מושב 4 (כפר סבא)2..2
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן).7.70
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
10-02-2022ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)6..6
09-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
06-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל מושב 3 (כפר סבא)4..4
02-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
  נקודות אמן - יתרת פתיחה10,8758499524,115
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח