array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
הרפז ירדנה
מס. חבר: 24636תואר: שחקן רשוםסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 19-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) ....
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(שחקן מתקדם) 10..10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
17-05-2022שלישי אחהצ מודרך עם יניב אפריל-מאי מושב 7 (חיפה כרמל)....
10-05-2022שלישי אחהצ מודרך עם יניב אפריל-מאי מושב 6 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו....
29-03-2022שלישי אחהצ מודרך עם יניב פברואר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
22-02-2022שלישי אחהצ מודרך עם יניב פברואר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל)....
15-02-2022שלישי אחהצ מודרך עם יניב פברואר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה....
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח