array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
מזרחי יהודית
מס. חבר: 2524תואר: אמן בכיר ארדסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 18,162264220,902
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר כסף) .81.810
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)....
16-05-2022שני בוקר מאי מושב 3 (חיפה כרמל)....
09-05-2022שני בוקר מאי מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
02-05-2022שני בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו18,155256220,815
25-04-2022 שני בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)4..4
18-04-2022 שני בוקר אפריל מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
11-04-2022 שני בוקר אפריל מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)32.23
04-04-2022גביע אפריל שני בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)....
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)83.38
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה18,131250220,731
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח