array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
הידה רודיקה
מס. חבר: 2526תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,64239949,832
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .101.1,010
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
02-05-2022שני בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
01-05-2022גביע מאי ראשון בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,63939949,829
28-04-2022חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)....
28-04-2022חמישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
26-04-2022גביע אפריל יום שלישי בונוס (חיפה כרמל)....
25-04-2022 שני בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)....
25-04-2022 שני בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
24-04-2022ראשון בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)....
24-04-2022ראשון בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
19-04-2022גביע אפריל יום שלישי מושב 3 (חיפה כרמל)7..7
12-04-2022גביע אפריל יום שלישי מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
11-04-2022 שני בוקר אפריל מושב 2 (חיפה כרמל)5..5
10-04-2022גביע אפריל 22 יום ראשון מושב 2 (חיפה כרמל)5..5
07-04-2022גביע אפריל חמישי בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
04-04-2022גביע אפריל שני בוקר מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
03-04-2022גביע אפריל 22 יום ראשון מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
31-03-2022חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
28-03-2022שני בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
28-03-2022שני בוקר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
27-03-2022יים ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
27-03-2022יים ראשון בוקר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל)4..4
20-03-2022יים ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל)4..4
17-03-2022חמישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל)5..5
14-03-2022שני בוקר מרץ מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
03-03-2022חמישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
24-02-2022חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל)....
22-02-2022שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל)....
17-02-2022חמישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה כרמל)....
10-02-2022חמישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה כרמל)....
01-02-2022יום שלישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,56739949,757
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח