Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כץ אליעזר
מס. חבר: 40682תואר: סגן אמןסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 417..417
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן ארד) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
27-08-2021#1074 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו416..416
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021#1074 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
23-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
18-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
11-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
03-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
28-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
19-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
12-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
01-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-06-2021#69285 Pairs avivim carmel 21 boards מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
17-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-06-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-06-2021אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה405..405
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח