דו"ח נקודות אמן
מור אהוד
מס. חבר: 40709תואר: אמן בכירסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 10-08-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,99218356,072
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר ארד) .42.420
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
10-08-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-08-2022#5706 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
09-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
09-08-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
04-08-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
04-08-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)14..14
27-07-2022#57245 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,95218356,032
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)14..14
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)6..6
27-07-2022#57245 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)10..10
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-07-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)9..9
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)7..7
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)6..6
25-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
24-07-2022סימולטנית ארצית יולי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)93.39
24-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
21-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
20-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
18-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
18-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
14-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
14-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-07-2022#85093 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
13-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-07-2022קבוצות BAM בונוס (פסטיבל בינלאומי)94.49
06-07-2022#52423 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
04-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)12..12
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
29-06-2022#16385 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)2..2
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
28-06-2022#5487 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)13..13
28-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)15..15
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)8..8
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)4..4
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
23-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-06-2022#11399 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
21-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
20-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)52.25
19-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
19-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
16-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
14-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
12-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-06-2022מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-06-2022מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון)....
11-06-2022מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון)....
09-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-06-2022#35061 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
08-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
07-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
06-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2022#7972 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
31-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
31-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)3..3
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)6..6
29-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)15..15
29-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)8..8
26-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
26-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
24-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
23-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
22-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)....
19-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
19-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-05-2022#41468 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
18-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
16-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון)....
12-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
11-05-2022#21816 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-04-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,61617455,606
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח