Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
רייס איילין
מס. חבר: 41238תואר: סגן אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 06-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2362.256
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן זהב) 643.94
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
04-05-2021יום שלישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
26-04-2021יום שני בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל)....
26-04-2021יום שני בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2362.256
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
16-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
08-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
03-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
07-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2362.256
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח