array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שדל גרג
מס. חבר: 42249תואר: סגן אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 22-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5122.532
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן זהב) .3.30
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
22-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
19-05-2022חמישי בוקר מאי מושב 2 (חיפה כרמל)5..5
17-05-2022גביע מאי יום שלישי מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
12-05-2022חמישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
10-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
06-05-2022#36782 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
02-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)....
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו4902.510
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)....
24-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
17-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
10-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
31-03-2022חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
30-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-03-2022חמישי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל)....
22-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
19-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-03-2022חמישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל)....
15-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-03-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
09-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
02-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
20-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
06-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה4762.496
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח