דו"ח נקודות אמן
גריל יגאל
מס. חבר: 43527תואר: סגן אמן כסףסניף: חיפה - ברידג' מחניים

נכון לתאריך: 11-04-24מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5904.630
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן זהב) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-04-2024חמישי בוקר בית ב מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
10-04-2024יום רביעי אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
09-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
08-04-2024שני בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
07-04-2024ימי ראשון אפריל 24 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
03-04-2024יום רביעי אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
02-04-2024יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
01-04-2024שני בוקר אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5754.615
31-03-2024ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
31-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-03-2024חמישי בוקר מרץ - בית ב' בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
28-03-2024חמישי בוקר מרץ - בית ב' מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
27-03-2024יום רביעי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
27-03-2024יום רביעי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
26-03-2024יום שלישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
26-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
25-03-2024שני בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
25-03-2024שני בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)6..6
24-03-2024יום א אחה"צ מודרך מרץ אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
24-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
21-03-2024חמישי בוקר מרץ - בית ב' מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
20-03-2024יום רביעי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
19-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
18-03-2024שני בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
17-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
14-03-2024חמישי בוקר מרץ - בית ב' מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
13-03-2024יןם רביעי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
12-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
11-03-2024שני בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
10-03-2024יום א אחה"צ מודרך מרץ אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
10-03-2024ראשון בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
07-03-2024חמישי בוקר מרץ - בית ב' מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
05-03-2024יום שלישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
04-03-2024שני בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
03-03-2024יום א אחה"צ מודרך מרץ אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
03-03-2024ימי ראשון מרץ 24 מחניים מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)7..7
29-02-2024חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)6..6
29-02-2024חמישי בוקר פברואר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)11..11
28-02-2024יום רביעי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
27-02-2024יום שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
27-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
26-02-2024שני בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
26-02-2024שני בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)10..10
25-02-2024מודרך א אחה"צ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
25-02-2024יום ראשון פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
25-02-2024יום ראשון פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
21-02-2024יום רביעי בוקר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
20-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
19-02-2024שני בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
18-02-2024יום ראשון פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)....
14-02-2024יום רביעי בוקר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
13-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
12-02-2024שני בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
11-02-2024מודרך א אחה"צ מושב 6 (חיפה - ברידג' מחניים)....
08-02-2024חמישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)8..8
06-02-2024יום שלישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
05-02-2024שני בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
04-02-2024מודרך א אחה"צ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)....
04-02-2024יום ראשון פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
01-02-2024חמישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
30-01-2024יום שלישי בוקר ינואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
30-01-2024יום שלישי בוקר ינואר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)....
29-01-2024שני בוקר ינואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
29-01-2024שני בוקר ינואר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-01-2024מודרך א אחה"צ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
28-01-2024ראשון בוקר ינואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
28-01-2024ראשון בוקר ינואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
25-01-2024חמישי בוקר ינואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
25-01-2024חמישי בוקר ינואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)7..7
23-01-2024יום שלישי בוקר ינואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
22-01-2024שני בוקר ינואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
14-01-2024מודרך א אחה"צ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
14-01-2024ראשון בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
11-01-2024חמישי בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
09-01-2024יום שלישי בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
08-01-2024שני בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)6..6
07-01-2024ימי ראשון ינואר 24 בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
07-01-2024סימולטנית ארצית ינואר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
04-01-2024חמישי בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
02-01-2024יום שלישי בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
01-01-2024שני בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה4564.496
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח