דו"ח נקודות אמן
אלון ליאורה
מס. חבר: 5585תואר: אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 10-08-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,846110.7,946
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .40.400
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-08-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
07-08-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-08-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-08-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-08-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-08-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-08-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
01-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)18..18
27-07-2022#57245 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
26-07-2022#57234 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,814110.7,914
31-07-2022גביע יולי יום ראשון בוקר בונוס (חיפה כרמל)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)2..2
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)18..18
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)6..6
30-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2022#57245 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
25-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
24-07-2022גביע יולי יום ראשון בוקר מושב 4 (חיפה כרמל)3..3
24-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
21-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
17-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
16-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
14-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
13-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
09-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-06-2022#5487 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
28-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)2..2
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
21-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
18-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
13-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
12-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
07-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
02-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022#77300 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
24-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
23-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
21-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-05-2022#41468 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,697110.7,797
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח