דו"ח נקודות אמן
שרון אביגדור
מס. חבר: 581תואר: רב אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 10-08-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 29,7513,25422273,391
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) ..783,900
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
09-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-08-2022יום שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
07-08-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-08-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-08-2022שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
05-08-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-08-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-08-2022יום שני בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)8..8
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)11..11
30-07-2022#23356 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו29,7183,25422273,358
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)3..3
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)11..11
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-07-2022#23356 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
30-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)18..18
30-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)7..7
29-07-2022שישי אחהצ ברומטר - יולי בונוס (חיפה כרמל)....
29-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)18..18
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022גביע יולי שלישי בוקר בונוס (חיפה כרמל)6..6
26-07-2022גביע יולי שלישי בוקר מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)14..14
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)3..3
25-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
24-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
23-07-2022שבת בוקר ברומטר יולי מושב 4 (חיפה כרמל)....
22-07-2022שישי אחהצ ברומטר - יולי מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
22-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
22-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-07-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
20-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2022גביע יולי שלישי בוקר מושב 3 (חיפה כרמל)....
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
18-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-07-2022שבת בוקר ברומטר יולי מושב 3 (חיפה כרמל)....
16-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-07-2022שישי אחהצ ברומטר - יולי מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
15-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
13-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-07-2022גביע יולי שלישי בוקר מושב 2 (חיפה כרמל)7..7
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
11-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
11-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
10-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
09-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
08-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-07-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2022אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-07-2022שבת בוקר ברומטר יולי מושב 1 (חיפה כרמל)....
02-07-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
01-07-2022שישי אחהצ ברומטר - יולי מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
01-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)4..4
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
28-06-2022יום שלישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
27-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)11..11
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
25-06-2022#77690 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
24-06-2022#77688 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)10..10
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
22-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
21-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
18-06-2022ברומטר שבת בוקר - יוני מושב 3 (חיפה כרמל)3..3
17-06-2022ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
17-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
15-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2022יום שלישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל)1..1
12-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
11-06-2022ברומטר שבת בוקר - יוני מושב 2 (חיפה כרמל)....
11-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
07-06-2022יום שלישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
06-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-06-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
05-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
04-06-2022ברומטר שבת בוקר - יוני מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
03-06-2022ברומטר שישי אחהצ - יוני מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
03-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
01-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
31-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
31-05-2022גביע מאי יום שלישי בונוס (חיפה כרמל)....
31-05-2022גביע מאי יום שלישי מושב 5 (חיפה כרמל)3..3
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2022שני בוקר מאי בונוס (חיפה כרמל)8..8
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)6..6
29-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
28-05-2022#41496 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
28-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
23-05-2022שני בוקר מאי מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
22-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
21-05-2022#21975 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
21-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)12.21
19-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
18-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
17-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-05-2022שני בוקר מאי מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
15-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
12-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
10-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
10-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-05-2022שני בוקר מאי מושב 2 (חיפה כרמל)6..6
08-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
07-05-2022#36783 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
06-05-2022#36782 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)7..7
03-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה29,3393,25222272,959
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח