Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
פלופסקי לאון
מס. חבר: 5833תואר: רב אמןסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 12-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,1127501413,312
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) 888500267,188
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
07-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).2.20
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).5.50
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,1127431413,242
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).2.20
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).5.50
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
31-03-2021יזרעאל והצפון רביעי ערב מרץ 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
31-03-2021יזרעאל והצפון רביעי ערב מרץ 2021 מושב 5 (עמק יזרעאל)2..2
28-03-2021טבעון וחברים בונוס (טבעון)....
21-03-2021טבעון וחברים מושב 3 (טבעון)3..3
16-03-2021#72001 YIZRAEL and the North Coop. TEAMS בונוס (עמק יזרעאל)3..3
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
10-03-2021יזרעאל והצפון רביעי ערב מרץ 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)....
09-03-2021#92374 YIZRAEL and the North Coop. TEAMS בונוס (עמק יזרעאל)4..4
28-02-2021טבעון וחברים בונוס (טבעון)....
24-02-2021עמק יזרעאל והצפון רביעי ערב פברואר 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
24-02-2021עמק יזרעאל והצפון רביעי ערב פברואר 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)....
23-02-2021שלישי ערב ברומטר TB בונוס (חיפה כרמל)....
23-02-2021עמק יזרעאל והצפון שלישי ערב אימפים פברואר 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
22-02-2021נופית וחברים בונוס (טבעון)....
22-02-2021נופית וחברים מושב 4 (טבעון)5..5
19-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר ב בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
19-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר ב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
19-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר ב מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)13..13
17-02-2021עמק יזרעאל והצפון רביעי ערב פברואר 2021 מושב 3 (עמק יזרעאל)4..4
16-02-2021שלישי ערב ברומטר TB מושב 3 (חיפה כרמל)11..11
14-02-2021טבעון וחברים מושב 2 (טבעון)7..7
12-02-2021סימולטנית אונליין 12.2.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
09-02-2021עמק יזרעאל והצפון שלישי ערב אימפים פברואר 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)3..3
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
03-02-2021עמק יזרעאל והצפון רביעי ערב פברואר 2021 מושב 1 (עמק יזרעאל)6..6
02-02-2021שלישי ערב ברומטר TB מושב 1 (חיפה כרמל)8..8
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,0317141412,871
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח