Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורנשטיין איתן
מס. חבר: 801תואר: רב אמן בינלאומיסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 12-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 39,1847,5391,245176,824
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי כסף) ..1,75587,750
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
08-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
07-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 5 (פסטיבל בינלאומי).2.20
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי)....
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי).3.30
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).5.50
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).1.10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו39,1847,5251,245176,684
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 5 (פסטיבל בינלאומי).2.20
29-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה - גמר א בונוס (פסטיבל בינלאומי)..2100
29-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה - גמר א מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)6..6
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי)....
28-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)13..13
27-04-2021#70817 Int. Festival BAM Teams בונוס (פסטיבל בינלאומי)..2100
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי).3.30
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).5.50
24-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
24-04-2021זוגות TOP-BOTTOM מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)..3150
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).1.10
17-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
10-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
10-04-2021ירושלים אונליין - שבת אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 2 (ירושלים)5..5
08-04-2021#87011 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
03-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)9..9
25-03-2021#56686 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
18-03-2021#87764 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAM בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
13-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
12-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
06-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)12..12
05-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
28-02-2021#6009 moshavot-poleg-ramhash-hasharon-TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
27-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
27-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)14..14
26-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
26-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
21-02-2021#35079 moshavot poleg ramhash hasharon TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
20-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר א' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
20-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר א' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
19-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין - גמר א' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)7..7
16-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)9..9
14-02-2021#51227 moshavot-poleg-ramhash-hasharon-TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
13-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
12-02-2021סימולטנית אונליין 12.2.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
06-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
06-02-2021ירושלים - שבת אחר הצהרים 22 ידיים - פברואר מרץ 2021 מושב 1 (ירושלים)22..22
05-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
05-02-2021אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
03-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
02-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
  נקודות אמן - יתרת פתיחה38,9977,4901,238175,797
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח