array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורנשטיין איתן
מס. חבר: 801תואר: רב אמן בינלאומיסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 22-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 39,9977,6721,280180,717
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי כסף) ..1,72086,000
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון)4..4
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון)5..5
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון בונוס (מחוז צפון)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)13..13
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)18..18
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).15.150
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון בונוס (חיפה כרמל)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז צפון בונוס (מחוז צפון)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו39,9577,6511,280180,467
30-04-2022לב בצפון מרץ-אפריל 2022 בונוס (נהריה - לב הצפון)....
16-04-2022לב בצפון מרץ-אפריל 2022 מושב 7 (נהריה - לב הצפון)11..11
13-04-2022סגל קרייתי 2022 - בית א' - מחזור 1 בונוס (קריות)26..26
09-04-2022משחקי המבחן לסניורים 2022 - חלק ב בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
30-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)15..15
29-03-2022יום שלישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל)....
23-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות בונוס (קריות)3..3
23-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 3 (קריות)6..6
23-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
16-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 2 (קריות)6..6
16-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
16-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
15-03-2022יום שלישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל)7..7
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)10..10
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)..3150
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ראשון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
09-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 1 (קריות)8..8
09-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
08-03-2022יום שלישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה כרמל)5..5
07-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון)1..1
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)16..16
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
24-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
23-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)10..10
23-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
22-02-2022שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל)....
22-02-2022שלישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה כרמל)5..5
16-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
15-02-2022שלישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
09-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
02-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה39,7717,6501,277180,121
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח