Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לוי סיגלית
מס. חבר: 8196תואר: אמן כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,47045.2,920
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .35.350
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
12-09-2021ספטמבר 2021 חגים מושב 2 (חיפה - בית הלוחם)3..3
12-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
05-09-2021ספטמבר 2021 חגים מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)4..4
05-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,45845.2,908
30-08-2021תחרות אוגוסט 21 בונוס (חיפה - בית הלוחם)....
30-08-2021תחרות אוגוסט 21 מושב 5 (חיפה - בית הלוחם)4..4
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)....
16-08-2021תחרות אוגוסט 21 מושב 3 (חיפה - בית הלוחם)....
09-08-2021תחרות אוגוסט 21 מושב 2 (חיפה - בית הלוחם)4..4
02-08-2021תחרות אוגוסט 21 מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)....
26-07-2021תחרות יולי 2021 בונוס (חיפה - בית הלוחם)....
19-07-2021תחרות יולי 2021 מושב 3 (חיפה - בית הלוחם)3..3
12-07-2021תחרות יולי 2021 מושב 2 (חיפה - בית הלוחם)....
05-07-2021תחרות יולי 2021 מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)....
28-06-2021תחרות יוני 2021 בונוס (חיפה - בית הלוחם)....
28-06-2021תחרות יוני 2021 מושב 4 (חיפה - בית הלוחם)3..3
21-06-2021תחרות יוני 2021 מושב 3 (חיפה - בית הלוחם)....
07-06-2021תחרות יוני 2021 מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2,44145.2,891
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח