תדפיס קבוצה
ליגה למקומות עבודה תשע"ג
מפגש 10 מתוך 10 תאריך: 26-02-23 סניף: ירושלים
מנהל תחרות: אבנר ברי

משרד החינוך
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
9276 חן אברהם רב אמן 11960 1205 24 25210
6475 אבנר ברי אמן בכיר ארד 5985 200 26 9285
  (פורת רחל) לא שיחק את מכסת המשחקים הדרושה
41934 אביטל חיים אמן 1589 16 0 1749
15863 יודסין שלומית אמן בכיר ארד 8723 356 0 12283
  (בן עמי חנן) לא שיחק את מכסת המשחקים הדרושה
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-20/02/2024 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/02/2024


תוצאה: 122.36  דרוג: 3
מושב נגד IMP VP
- +
1 תשרד הבריאות 32 46 13.41
2 בית הלוחם א' 67 28 2.56
3 בית הלוחם ב' 36 43 11.83
4 משרד התחבורה 33 50 14.01
5 BYE 0 0 12.00
6 תשרד הבריאות 0 144 20.00
7 בית הלוחם א' 66 15 1.27
8 בית הלוחם ב' 21 45 15.28
9 משרד התחבורה 6 81 20.00
10 BYE 0 0 12.00
סהכ 261 452 122.36

מפגש 10 נגד (6) BYE
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
0 0 IMP
0 12.00 VP
חזרה
מפגש 9 נגד (4) משרד התחבורה
לב ברוך - מזרחי מרים צפון - דרום חן אברהם - בן חנוך סימה
אביטל חיים - אבנר ברי מזרח - מערב בוחניק הלנה - אילוז קלוד

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  8  110 Q 2= [S]  460 8 3N+2 [N] 1
  11  150 A 4-3 [E]  680 A 4+2 [N] 2
     480 8 4+2 [S]  480 2 4+2 [S] 3
2    200 9 4-2 [W]  150 5 2+3 [S] 4
  13 200  A 4-2 [S]  650 A 4+1 [S] 5
  2 200  9 3+2 [W] 140  3 2+1 [W] 6
  3  620 8 4= [S]  710 2 4+3 [N] 7
  7  120 3 2N= [N]  430 9 3N+1 [N] 8
    50  A 4-1 [N] 50  A 4-1 [N] 9
     170 A 3+1 [S]  170 A 3+1 [S] 10
     450 5 4+1 [N]  450 6 4+1 [S] 11
  10  200 3 3+2 [S]  650 4 4+1 [S] 12
  1 150  A 3+2 [E] 130  A 4= [E] 13
    460  4 3N+2 [W] 460  3 3N+2 [W] 14
     650 8 4+1 [N]  650 A 4+1 [S] 15
4    100 9 2-1 [W] 50  3 3N-1 [S] 16
  11  1010 7 6+1 [S]  1520 2 7N= [S] 17
  2  100 A 1N-2 [W]  150 7 4-3 [E] 18
  13 650  A 4+1 [E]  100 9 4-1 [E] 19
    100  K 4-1 [N] 100  5 4-1 [N] 20
6 81 IMP
0 20 VP
חזרה
מפגש 8 נגד (1) בית הלוחם ב'
עזרי אייל - שיפטן דרור צפון - דרום חן אברהם - בן עמי חנן
אבנר ברי - אביטל חיים מזרח - מערב לוי אילן - רוזנפלד דוד

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    450  T 4+1 [E] 450  T 5= [E] 1
     140 3 2+1 [N]  140 A 3= [N] 2
  9 300  K 5X-2 [S]  100 T 4-1 [W] 3
     630 2 3N+1 [S]  630 J 3N+1 [S] 4
  1 480  5 4+2 [E] 450  4 4+1 [E] 5
2   50  J 4-1 [N] 100  T 4-2 [N] 6
  9  200 5 2-2 [W]  600 A 3N= [N] 7
  3  50 5 4-1 [W]  150 4 5-3 [E] 8
    660  2 3N+2 [W] 660  2 3N+2 [W] 9
  1  620 A 4= [S]  650 A 4+1 [S] 10
  12  400 A 3N= [N]  1100 K 4X-5 [W] 11
7    200 5 4N-4 [W] 110  4 3= [W] 12
  6 100  7 2-1 [N]  140 7 2+1 [N] 13
  1 480  3 4+2 [W] 450  Q 4+1 [W] 14
  2  50 5 1N-1 [W]  110 7 2= [S] 15
     980 A 6= [S]  980 3 6= [N] 16
     1010 A 6+1 [N]  1010 K 6+1 [S] 17
6    140 5 2+1 [N] 100  T 4-1 [S] 18
6    130 8 3+1 [S] 100  5 3N-2 [N] 19
  1 120  8 1N+1 [E] 100  J 3-1 [N] 20
21 45 IMP
4.72 15.28 VP
חזרה
מפגש 7 נגד (3) בית הלוחם א'
שרעבי יורם - כהן שבתאי צפון - דרום אבנר ברי - אביטל חיים
חן אברהם - יודסין שלומית מזרח - מערב רפאלי דוד - טוביאן אבי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
5    140 J 3= [N] 50  A 3-1 [N] 1
11   480  J 4+2 [W] 990  7 6N= [W] 2
     990 9 6N= [N]  990 9 6N= [N] 3
  1  170 2 2+2 [S]  200 K 2+3 [S] 4
6   200  T 2+3 [E] 450  J 4+1 [E] 5
1   630  4 3N+1 [W] 660  9 3N+2 [E] 6
5    300 T 6N-3 [W]  100 2 5-1 [W] 7
11    150 A 5-3 [W] 420  T 4= [E] 8
1   150  K 2N+1 [E] 180  K 1N+3 [E] 9
6    100 A 4-1 [W] 140  A 3= [W] 10
11    50 8 6-1 [W] 480  5 4+2 [W] 11
     620 8 4= [S]  630 8 3N+1 [S] 12
     620 J 4= [N]  620 J 4= [N] 13
6    50 5 4-1 [E] 200  5 2+3 [E] 14
  1  620 J 4= [S]  650 3 4+1 [S] 15
2   50  2 3N-1 [S] 100  A 4-2 [N] 16
1   400  Q 3N= [W] 430  3 3N+1 [E] 17
  12  630 8 3N+1 [S]  1370 8 6= [S] 18
     420 A 4= [S]  420 3 4= [S] 19
  1 170  A 3+1 [W] 140  9 3= [E] 20
66 15 IMP
18.73 1.27 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (5) תשרד הבריאות
קלינר אודי - אלעד שלזינגר צפון - דרום חן אברהם - יודסין שלומית
אבנר ברי - אביטל חיים מזרח - מערב טלר אילנה - אפרת מרקוביץ

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  1  50 J 1N-1 [E]  90 A 2= [S] 1
  3 200  A 2-2 [S] 100  A 1-1 [S] 2
  7 140  A 3= [W]  130 2 3+1 [N] 3
  13 660  J 3N+2 [W]  100 4 3-1 [W] 4
  7 200  8 3-2 [N]  110 K 2= [S] 5
  3 140  A 2+1 [E] 50  A 4-1 [N] 6
  7 130  A 2+2 [E]  140 A 2+1 [S] 7
  11 140  5 2+1 [W]  400 2 3N= [N] 8
  12 500  7 3X-3 [S]  200 7 3-2 [E] 9
  12 800  A 1X-3 [S] 150  4 2N+1 [E] 10
    50  T 4-1 [S] 50  6 3-1 [N] 11
  1  600 3 3N= [S]  620 A 4= [N] 12
  13  680 3 4+2 [N]  1430 3 6= [N] 13
  8 490  5 3N+3 [E] 170  Q 3+1 [E] 14
  1 430  2 3N+1 [W] 400  3 3N= [W] 15
  8 150  7 1N+2 [E]  200 Q 2N-2 [E] 16
  11 300  A 4X-2 [N]  200 8 2+3 [N] 17
  13  650 7 4+1 [S]  1430 4 6= [N] 18
     100 6 3N-1 [W]  100 5 4-1 [E] 19
  13 660  4 3N+2 [W]  100 T 3-1 [E] 20
0 144 IMP
0 20 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (6) BYE
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
0 0 IMP
0 12.00 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (4) משרד התחבורה
מזרחי מרים - בוחניק הלנה צפון - דרום חן אברהם - יודסין שלומית
אביטל חיים - אבנר ברי מזרח - מערב טסטה סימונה - שטיינמן יפה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    170  5 3+1 [W] 170  2 3+1 [W] 1
2   150  9 3+2 [W] 200  J 4-2 [N] 2
3   90  4 1N= [W] 180  3 1N+3 [W] 3
  2 180  6 1N+3 [E] 100  2 1N-1 [N] 4
6    100 2 4-2 [E] 140  T 3= [E] 5
  7 100  Q 3-2 [S]  170 T 2+2 [N] 6
1   110  J 2= [E] 150  2 2N+1 [W] 7
  5 120  3 1N+1 [E]  50 K 2-1 [W] 8
    110  3 2+1 [E] 110  K 2+1 [E] 9
  5 110  6 3= [W]  100 A 4-1 [W] 10
6    50 5 5-1 [E] 170  4 3+1 [E] 11
  2  50 7 2-1 [E]  110 3 2= [N] 12
  1 650  7 4+1 [W] 620  4 4= [W] 13
  6 150  6 4-3 [N]  110 2 2= [N] 14
10    50 6 3N-1 [W] 400  4 3N= [W] 15
  8  100 A 5-1 [E]  450 A 4+1 [S] 16
    420  K 4= [E] 420  6 4= [E] 17
  11 400  3 3N= [W]  100 3 3NX-1 [W] 18
5    130 Q 4= [N] 50  Q 5-1 [N] 19
  3  100 3 3N-1 [W]  200 2 4-2 [E] 20
33 50 IMP
5.99 14.01 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (1) בית הלוחם ב'
עזרי אייל - שיפטן דרור צפון - דרום חן אברהם - יודסין שלומית
אביטל חיים - אבנר ברי מזרח - מערב רוזנפלד דוד - לוי אילן

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
1    460 5 3N+2 [N]  430 3 3N+1 [N] 1
1   420  3 4= [E] 450  3 4+1 [E] 2
  3  100 Q 3N-1 [E]  200 6 3N-2 [W] 3
1    680 9 4+2 [N]  650 2 4+1 [N] 4
  3  110 5 2+1 [N]  200 2 2N-4 [W] 5
1    140 A 2+1 [N]  110 6 2= [N] 6
9    200 K 3-2 [E] 200  K 4-2 [S] 7
1   420  Q 4= [E] 450  A 4+1 [E] 8
  10 50  A 5-1 [N]  400 2 3N= [N] 9
12    1370 2 6= [N]  660 J 3N+2 [N] 10
10    400 A 5= [N] 50  A 6-1 [N] 11
  10 420  9 4= [W]  50 2 5-1 [W] 12
  7 100  J 1N-1 [S]  180 A 1N+3 [S] 13
  2  50 T 4-1 [W]  100 3 4-2 [W] 14
    450  K 4+1 [W] 450  K 4+1 [W] 15
  3  800 A 4X-3 [W]  920 7 6= [N] 16
     50 A 5-1 [W]  50 Q 4-1 [W] 17
  2 490  7 3N+3 [W] 420  7 5+1 [E] 18
    1430  7 6= [W] 1440  2 6N= [E] 19
  3 300  A 3-3 [S] 200  3 3N-2 [N] 20
36 43 IMP
8.17 11.83 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (3) בית הלוחם א'
רפאלי דוד - טוביאן אבי צפון - דרום חן אברהם - יודסין שלומית
אבנר ברי - אביטל חיים מזרח - מערב שרעבי יורם - כהן שבתאי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  6 300  A 6X-2 [S] 50  A 5-1 [S] 1
1    120 5 1N+1 [S]  90 6 1N= [S] 2
    620  K 4= [W] 620  6 4= [E] 3
13    100 J 6-1 [W] 650  8 4+1 [E] 4
  9  190 Q 4+3 [N]  600 A 5= [N] 5
  1 90  3 1N= [E] 50  7 2N-1 [N] 6
  2 170  3 1+3 [E] 120  2 2N= [W] 7
  5 50  K 4-1 [S]  140 K 3= [S] 8
13    200 T 3N-2 [E] 600  T 3N= [E] 9
2    710 T 5+2 [N]  640 T 5+2 [S] 10
  1  450 Q 4+1 [N]  480 Q 4+2 [N] 11
12    600 5 3N= [N] 100  3 6-1 [N] 12
10    650 J 4+1 [S]  200 Q 3+2 [S] 13
  1 430  K 3N+1 [E] 400  Q 3N= [W] 14
    420  Q 4= [W] 420  Q 4= [W] 15
8    300 A 5-3 [E] 50  Q 3-1 [S] 16
8    460 A 3N+2 [S]  130 J 4= [N] 17
     110 9 2+1 [S]  100 Q 3-2 [E] 18
     170 6 2+2 [N]  170 J 2+2 [N] 19
  3  100 A 4-1 [E]  200 K 2N-2 [W] 20
67 28 IMP
17.44 2.56 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (5) תשרד הבריאות
קלינר אודי - אלעד שלזינגר צפון - דרום חן אברהם - פורת רחל
אביטל חיים - אבנר ברי מזרח - מערב אפרת מרקוביץ - טלר אילנה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    110  A 2+1 [W] 120  2 2N= [W] 1
    110  7 2+1 [E] 100  3 3-1 [N] 2
     140 3 2+1 [N]  140 3 3= [N] 3
  10 650  A 4+1 [W] 170  J 2+2 [W] 4
4    50 Q 3-1 [W] 100  8 2N-1 [S] 5
  6 140  9 3= [W]  100 9 3-1 [W] 6
     620 6 4= [S]  620 A 4= [S] 7
     150 J 1N+2 [S]  140 3 2+1 [N] 8
  1  130 2 2+2 [S]  150 2 2+3 [S] 9
11    670 4 2X= [S]  110 J 2= [S] 10
5    140 A 3= [N] 50  A 2-1 [S] 11
  8 460  4 3N+2 [W] 140  A 2+1 [W] 12
  6 110  A 2= [E]  140 A 2+1 [N] 13
  7  150 7 2N+1 [S]  430 J 3N+1 [S] 14
6    150 5 2N+1 [S] 100  A 5-1 [S] 15
  5 120  K 1N+1 [W]  70 A 1= [N] 16
  2  50 2 4-1 [E]  130 A 3+1 [N] 17
4    50 2 3N-1 [E] 100  5 3-1 [N] 18
  1 630  5 3N+1 [W] 600  2 3N= [E] 19
2    200 A 3-2 [W]  140 3 2+1 [N] 20
32 46 IMP
6.59 13.41 VP
חזרה