תדפיס קבוצה
ליגה למקומות עבודה תשע"ג
מפגש 10 מתוך 10 תאריך: 26-02-23 סניף: ירושלים
מנהל תחרות: אבנר ברי

תשרד הבריאות
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
41-10051 קלינר אודי לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
  (עמיחי בירנצוייג) לא שיחק את מכסת המשחקים הדרושה
41-10058 אלעד שלזינגר לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
41-10052 טלר אילנה לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
41-10059 אפרת מרקוביץ לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
  (מוסטובוי דמיטרי) לא שיחק את מכסת המשחקים הדרושה
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-20/02/2024 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/02/2024


תוצאה: 43.75  דרוג: 5
מושב נגד IMP VP
- +
1 משרד החינוך 46 32 6.59
2 BYE 0 0 12.00
3 בית הלוחם א' 64 42 5.06
4 בית הלוחם ב' 132 8 0.00
5 משרד התחבורה 40 20 5.42
6 משרד החינוך 144 0 0.00
7 BYE 0 0 12.00
8 בית הלוחם א' 63 25 2.68
9 בית הלוחם ב' 135 10 0.00
10 משרד התחבורה 122 0 0.00
סהכ 746 137 43.75

מפגש 10 נגד (4) משרד התחבורה
מזרחי מרים - לוין בוריס צפון - דרום טלר אילנה - ברנר נאוה
אפרת מרקוביץ - אטיאס שלומי מזרח - מערב שטיינמן יפה - טסטה סימונה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
5    50 5 3-1 [E] 130  T 4= [E] 1
5    50 K 3-1 [E] 120  6 1N+1 [W] 2
5    300 A 3-3 [W]  100 3 2-1 [W] 3
7    200 4 2+3 [S] 100  6 3N-1 [N] 4
12    630 2 3N+1 [N] 100  7 4-1 [S] 5
10    400 2 3N= [N] 50  7 2-1 [S] 6
7    100 2 1N-1 [W] 200  A 1NX-1 [S] 7
6    100 A 2-2 [W] 150  3 1N+2 [W] 8
    140  4 3= [E] 150  3 2N+1 [W] 9
8    200 4 4N-2 [E] 150  6 2N+1 [W] 10
2    100 K 4-2 [W]  50 8 3N-1 [E] 11
8   100  A 2-1 [S] 430  4 3N+1 [W] 12
3    690 4 3N+3 [S]  600 7 3N= [N] 13
1    140 4 2+1 [S]  110 J 2= [S] 14
3    690 2 3N+3 [N]  600 3 3N= [N] 15
7    120 4 1N+1 [S] 150  J 2N+1 [W] 16
10    50 2 3N-1 [E] 420  7 4= [E] 17
     650 A 4+1 [S]  650 5 4+1 [S] 18
12    100 A 3-1 [E] 620  2 4= [W] 19
11   140  Q 3= [W] 660  7 3N+2 [E] 20
122 0 IMP
20.00 0.00 VP
חזרה
מפגש 9 נגד (1) בית הלוחם ב'
עזרי אייל - שיפטן דרור צפון - דרום אלעד שלזינגר - אפרת מרקוביץ
עמיחי בירנצוייג - ברנר נאוה מזרח - מערב פנחסי אהוד - רוזנפלד דוד

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
10    430 2 3N+1 [N] 50  A 5-1 [N] 1
5    680 A 4+2 [N]  500 A 5X-3 [E] 2
1    480 3 4+2 [S]  450 7 4+1 [S] 3
10   100  2 5-1 [S] 560  3 1X+2 [W] 4
13    650 5 4+1 [S] 100  A 3-1 [S] 5
13    200 7 3-2 [W] 620  J 4= [W] 6
11    710 3 4+3 [S]  200 9 3+2 [N] 7
  6  200 6 2+3 [N]  420 2 4= [N] 8
7    420 A 4= [N]  140 A 3= [N] 9
10    650 6 4+1 [S]  170 6 3+1 [S] 10
1    480 J 4+2 [S]  450 7 4+1 [N] 11
11    650 5 4+1 [S]  120 3 1N+1 [S] 12
    150  5 4+1 [E] 150  A 3+2 [E] 13
10    50 J 3N-1 [E] 400  3 3N= [E] 14
10    650 2 4+1 [N]  170 Q 3+1 [S] 15
  4 50  3 3N-1 [S]  90 3 1+1 [S] 16
14    1520 2 7N= [S]  520 4 3N+4 [N] 17
2    150 5 2N-3 [W]  100 5 1N-2 [W] 18
1   620  9 4= [E] 650  A 4+1 [E] 19
6    110 A 3= [S] 140  A 2+1 [W] 20
135 10 IMP
20 0 VP
חזרה
מפגש 8 נגד (3) בית הלוחם א'
כהן שבתאי - שרעבי יורם צפון - דרום מוסטובוי דמיטרי - טלר אילנה
קלינר אודי - אלעד שלזינגר מזרח - מערב קצב חיים - בורבסקי אברהם

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  12 450  T 4+1 [E]  150 5 6N-3 [E] 1
3    170 A 2+2 [N]  50 A 2-1 [W] 2
    650  T 4+1 [W] 650  T 4+1 [W] 3
6    100 K 3-1 [W] 140  A 3= [W] 4
    420  9 4= [E] 420  3 4= [E] 5
4    110 J 2= [N] 50  J 4-1 [N] 6
6    150 Q 3+2 [S] 110  7 2= [E] 7
  7 450  3 4+1 [W] 170  6 3+1 [E] 8
  1 690  Q 3N+3 [W] 660  6 3N+2 [E] 9
10    650 A 5= [S]  170 A 3+1 [S] 10
6    400 6 3N= [S]  180 A 2N+2 [N] 11
1   400  J 2N-4 [S] 430  7 3N+1 [W] 12
    100  7 2-1 [N] 100  7 3-1 [N] 13
1   420  Q 4= [W] 450  Q 4+1 [W] 14
     110 A 1+1 [S]  100 2 2N-2 [E] 15
     480 A 4+2 [S]  480 A 4+2 [S] 16
11    1010 K 6+1 [S]  510 5 4+3 [S] 17
10    250 Q 2-5 [E] 200  8 4-2 [N] 18
  5  100 A 2-1 [E]  300 A 4-3 [W] 19
5    100 6 1N-1 [E] 110  4 2+1 [E] 20
63 25 IMP
17.32 2.68 VP
חזרה
מפגש 7 נגד (6) BYE
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
0 0 IMP
0 12.00 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (2) משרד החינוך
חן אברהם - יודסין שלומית צפון - דרום קלינר אודי - אלעד שלזינגר
טלר אילנה - אפרת מרקוביץ מזרח - מערב אבנר ברי - אביטל חיים

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
1    90 A 2= [S]  50 J 1N-1 [E] 1
3   100  A 1-1 [S] 200  A 2-2 [S] 2
7    130 2 3+1 [N] 140  A 3= [W] 3
13    100 4 3-1 [W] 660  J 3N+2 [W] 4
7    110 K 2= [S] 200  8 3-2 [N] 5
3   50  A 4-1 [N] 140  A 2+1 [E] 6
7    140 A 2+1 [S] 130  A 2+2 [E] 7
11    400 2 3N= [N] 140  5 2+1 [W] 8
12    200 7 3-2 [E] 500  7 3X-3 [S] 9
12   150  4 2N+1 [E] 800  A 1X-3 [S] 10
    50  6 3-1 [N] 50  T 4-1 [S] 11
1    620 A 4= [N]  600 3 3N= [S] 12
13    1430 3 6= [N]  680 3 4+2 [N] 13
8   170  Q 3+1 [E] 490  5 3N+3 [E] 14
1   400  3 3N= [W] 430  2 3N+1 [W] 15
8    200 Q 2N-2 [E] 150  7 1N+2 [E] 16
11    200 8 2+3 [N] 300  A 4X-2 [N] 17
13    1430 4 6= [N]  650 7 4+1 [S] 18
     100 5 4-1 [E]  100 6 3N-1 [W] 19
13    100 T 3-1 [E] 660  4 3N+2 [W] 20
144 0 IMP
20 0 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (4) משרד התחבורה
לב ברוך - מזרחי מרים צפון - דרום קלינר אודי - עמיחי בירנצוייג
אטיאס שלומי - ברנר נאוה מזרח - מערב אילוז קלוד - בוחניק הלנה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
1   110  3 2= [W] 140  J 3= [W] 1
1    650 A 4+1 [S]  620 A 4= [S] 2
2   100  T 2-2 [S] 150  9 4-3 [N] 3
  3 90  4 2= [W] 0 PASS 4
4   0 PASS 140  4 1+2 [E] 5
6    110 A 2+1 [N] 110  9 3= [W] 6
     300 6 2N-3 [E]  300 2 2-3 [E] 7
     480 3 4+2 [N]  480 3 4+2 [N] 8
     100 T 2-1 [W]  100 4 3N-1 [E] 9
1   680  8 4+2 [W] 710  K 4+3 [E] 10
1    430 7 3N+1 [S]  400 6 3N= [S] 11
2    170 A 2+2 [S]  100 T 2-2 [W] 12
3   100  A 3-1 [S] 200  3 3N-2 [N] 13
1   130  9 3+1 [W] 150  8 1N+2 [E] 14
1   80  K 1= [W] 110  K 1+1 [W] 15
15    100 5 4-1 [E] 1100  A 4X-5 [N] 16
  10 630  K 3X+1 [W] 170  Q 3+1 [W] 17
1   450  9 4+1 [E] 480  3 4+2 [E] 18
  7  450 9 4+1 [S]  750 2 5X+1 [S] 19
1    140 A 2+1 [N]  100 4 3-1 [E] 20
40 20 IMP
14.58 5.42 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (1) בית הלוחם ב'
לוי אילן - רוזנפלד דוד צפון - דרום טלר אילנה - אפרת מרקוביץ
אלעד שלזינגר - ברנר נאוה מזרח - מערב עזרי אייל - שיפטן דרור

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
5    50 8 3N-1 [E] 140  A 2+1 [E] 1
2   110  A 3= [W] 180  A 1N+3 [E] 2
2   90  3 1N= [W] 150  4 1N+2 [W] 3
5    100 J 2N-1 [W] 90  9 1N= [E] 4
7    100 2 4-2 [E] 170  2 3+1 [E] 5
11   50  5 3N-1 [S] 600  A 3N= [E] 6
7    100 5 1N-1 [W] 180  5 1N+3 [W] 7
8   100  3 1N-2 [N] 430  Q 3N+1 [E] 8
    200  A 2-4 [S] 210  2 1N+4 [E] 9
  2 200  T 3-2 [N] 150  2 2+3 [W] 10
7   170  A 2+2 [E] 450  8 4+1 [W] 11
3   100  3 3-1 [N] 200  Q 2-2 [S] 12
17    200 K 4-2 [E] 1370  4 6= [W] 13
2   50  A 2-1 [N] 100  2 3-2 [N] 14
6   210  T 2N+3 [E] 430  6 3N+1 [W] 15
11   100  A 4-2 [S] 620  A 5+1 [E] 16
  6 200  K 3+2 [E]  50 6 4-1 [E] 17
14    50 Q 2-1 [E] 920  2 6= [W] 18
12    130 A 4= [S] 500  Q 3NX-3 [N] 19
13    200 K 4-2 [E] 630  7 3N+1 [E] 20
132 8 IMP
20.00 0.00 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (3) בית הלוחם א'
כהן שבתאי - שרעבי יורם צפון - דרום ברנר נאוה - מוסטובוי דמיטרי
קלינר אודי - טלר אילנה מזרח - מערב קצב חיים - בורבסקי אברהם

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     450 3 4+1 [N]  450 5 4+1 [S] 1
12    150 6 4-3 [E] 450  T 4+1 [E] 2
  5 100  4 2-2 [N]  100 A 4-1 [W] 3
1    680 3 4+2 [N]  650 8 4+1 [N] 4
  4 100  J 2-1 [S]  50 6 2-1 [E] 5
6    140 4 2+1 [N] 90  3 1N= [W] 6
5    100 K 2N-1 [E] 100  A 3-1 [S] 7
1   420  A 4= [E] 450  Q 4+1 [E] 8
7    420 4 5+1 [N]  130 8 2+2 [N] 9
  7 100  3 6N-1 [S]  200 J 2+3 [S] 10
  3 AM/AP  150 A 3-3 [E] 11
  6 420  9 4= [W] 170  2 3+1 [W] 12
  10 300  8 1N-3 [N]  180 Q 1NX= [S] 13
  6 400  5 3N= [W] 140  A 2+1 [W] 14
    480  A 4+2 [W] 480  A 5+1 [W] 15
5    490 6 3N+3 [N]  300 A 3-3 [W] 16
9   50  5 3-1 [N] 420  A 4= [W] 17
  1 520  8 3N+4 [W] 490  7 3N+3 [W] 18
17    100 6 4-1 [W] 1470  2 6N+1 [E] 19
1    150 3 1N+2 [N]  120 4 1N+1 [N] 20
64 42 IMP
14.94 5.06 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (6) BYE
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
0 0 IMP
0 12.00 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (2) משרד החינוך
חן אברהם - פורת רחל צפון - דרום קלינר אודי - אלעד שלזינגר
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה מזרח - מערב אביטל חיים - אבנר ברי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    120  2 2N= [W] 110  A 2+1 [W] 1
    100  3 3-1 [N] 110  7 2+1 [E] 2
     140 3 3= [N]  140 3 2+1 [N] 3
10   170  J 2+2 [W] 650  A 4+1 [W] 4
  4 100  8 2N-1 [S]  50 Q 3-1 [W] 5
6    100 9 3-1 [W] 140  9 3= [W] 6
     620 A 4= [S]  620 6 4= [S] 7
     140 3 2+1 [N]  150 J 1N+2 [S] 8
1    150 2 2+3 [S]  130 2 2+2 [S] 9
  11  110 J 2= [S]  670 4 2X= [S] 10
  5 50  A 2-1 [S]  140 A 3= [N] 11
8   140  A 2+1 [W] 460  4 3N+2 [W] 12
6    140 A 2+1 [N] 110  A 2= [E] 13
7    430 J 3N+1 [S]  150 7 2N+1 [S] 14
  6 100  A 5-1 [S]  150 5 2N+1 [S] 15
5    70 A 1= [N] 120  K 1N+1 [W] 16
2    130 A 3+1 [N]  50 2 4-1 [E] 17
  4 100  5 3-1 [N]  50 2 3N-1 [E] 18
1   600  2 3N= [E] 630  5 3N+1 [W] 19
  2  140 3 2+1 [N]  200 A 3-2 [W] 20
46 32 IMP
13.41 6.59 VP
חזרה