Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 10/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.27
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 67.86 3053 4266 8 לא חבר בהתאגדות
2 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 60.71 40960 41118 7 קריות
3 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 60.42 19419 41644 5 קריות
4 מלמד רות - דוד דינה 56.55 14117 8274 4 קריות
4 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 56.55 10598 16105 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 אופן מרדכי - יונה ברטה 48.81 19399 9646   לא חבר בהתאגדות
7 ארד יאיר - שטרן ורד 46.88 14431 24290   קריות
8 הספל ראובן - לוי אנה 46.43 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 שניידר מיכאל - שניידר טובה 42.19 4525 11949   קריות
10 זהבי יוסף - למדן אורי 35.12 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
11 כהן יהודית - אביזמר פני 28.57 14043 5090   קריות