Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 3 מתוך 7 תאריך: 17/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.54
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 65.00 3053 4266 5 לא חבר בהתאגדות
2 אופן מרדכי - יונה ברטה 56.67 19399 9646 4 לא חבר בהתאגדות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 54.58 13809 8193 3 קריות
4 כהן יהודית - אביזמר פני 43.33 14043 5090   קריות
5 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 42.92 10598 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 זהבי יוסף - למדן אורי 37.50 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר מיכאל - שניידר טובה 55.83 4525 11949 5 קריות
2 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 54.17 19419 41644 4 קריות
3 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 50.42 7776 11202 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 49.58 40960 41118   קריות
5 הספל ראובן - לוי אנה 47.08 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 42.92 13904 24290   קריות