Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 3 מתוך 7 תאריך: 17/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.54
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 62.27 3053 4266 5 לא חבר בהתאגדות
2 אופן מרדכי - יונה ברטה 58.94 19399 9646 4 לא חבר בהתאגדות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 53.1 13809 8193 3 קריות
4 כהן יהודית - אביזמר פני 43.1 14043 5090   קריות
5 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 41.44 10598 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 זהבי יוסף - למדן אורי 39.02 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 55.19 19419 41644 5 קריות
2 שניידר מיכאל - שניידר טובה 53.6 4525 11949 4 קריות
3 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 52.85 40960 41118 3 קריות
4 הספל ראובן - לוי אנה 49.85 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
5 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 48.69 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 41.94 13904 24290   קריות