Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 24/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.05
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 56.70 13809 8193 9 קריות
2 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 56.55 40960 41118 7 קריות
3 גונן שרה - שטרן ורד 56.40 5363 24290 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 55.21 19419 41644 4 קריות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 54.61 13806 21916 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 50.39 16105 8274 3 קריות
7 גונן אוה - ולדמן שרה 47.77 3053 4266   לא חבר בהתאגדות
8 שניידר מיכאל - שניידר טובה 47.53 4525 11949   קריות
9 כהן יהודית - אביזמר פני 44.64 14043 5090   קריות
10 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 41.80 7776 11202   לא חבר בהתאגדות
11 הספל ראובן - לוי אנה 39.88 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות